Ако той прави тези 5 неща, със сигурност ви лъже

Ако се съмнявате във верността на партньора си, следете за тези знаци, но и не си правете прибързани заключения.

Много често се случва да пропускаме някои дребни невербални знаци, които ясно показват опита на някой да ни измами. Дръжте под око тези сигнали.

Той ви лъже, ако внезапно започне да прави тези неща

1. Изчистване на гърлото

Това е реакцията към стреса, позната като „бий се или бягай“, вследствие на която се появява нуждата да си изчистим гърлото, когато се притесняваме, тъй като то пресъхва. Потта по кожата е друга реакция на този отговор.

2. Затруднено преглъщане

Подобно на липсата на влага в гърлото на лъжците, отговора към стреса води и до затруднено преглъщане. То може да се забележи с „подскачане“ на адамовата ябълка.

 

3. Помръдване на челюстта

Някои лъжци отварят устата си, като плъзгат челюстите си назад и напред. Това движение стимулира слюнчените жлези в задната част на гърлото и е опит за овлажняване на гърлото, когато то изсъхне.

4. Погледът

Очите ни са насочени там, където тялото иска да отиде. Лъжците често гледат към най-близкия изход, като по този начин издават желанието си за физическо и психическо бягство. Същото съобщение може да се предаде и от погледа, който е насочен към часовника.

5. Накланяне на главата назад

Когато лъжат, хората са склонни да накланят главата си леко назад. Този фин жест е опит да се отдалечат от източника на тяхното безпокойство.

Хората са склонни да се навеждат към хората и нещата, които харесват, и да се отдалечават от онова, което не харесват.