Коя е силната Ви година?

Според китайския хороскоп живота на човек се дели на 4 годишни цикъла. Една година е силна, друга е слаба, в една трябва да започвате нови начинания, в друга да ги завършвате.

За да разберете коя е Вашата силна година,

Пресметнете:

1. От текущата година или годината, която ви интересува, изваждате годината, в която сте родени.

2. От получения резултат изваждате числото 2.

3. Получения резултат разделете на числото 4.

4. Дробната част, която се получава ( има четири варианта ) – 0,0; 0,25; 0,5 и 0,75 умножете по числото 4.

5. Получавате годишния цикъл, в който се намирате / има четири възможни резултата – числата 0, 1, 2, 3

Например сте родени 1983 година.

2018 – 1983= 35 – 2 = 33 : 4 = 8, 25

0, 25 х 4 = 1

През 2018 година вашият годишен цикъл е 1.

Значението на всяка година от цикъла:

2 – годината на раждане

Време, когато силите на природата ви помагат, във всичко ви върви с лекота, успехите ви се сипят и можете да бъдете самите себе си. Успехът посят в година 1, изкласява и дава резултати.

3 – годината след раждането ви

Времето, когато ви предстои да събирате плодовете от резултата на вашите дела. Времето, когато е нужно да помислите как да съхраните всичко спечелено, да запазите завоюваните позиции. Времето, когато трябва да се подготвите за трудностите през следващата година.

0 – годината, която е две години след рождената ви

Времето, когато всичко ви пречи, всичко ви се изплъзва от ръцете, когато идват неуспехите и водят след себе си нови. Времето на всякакви трудности. Времето, когато не трябва да си вирите носа и да се карате. Трудно ще побеждавате. Времето, когато трябва да пестите силите си и да издържите до края. Търпеливо изчакайте следващата година, която ще промени живота ви към по- добро.

1 – годината, която е три години след рождената ви

Времето, когато трябва да се осмелите да започнете нови начинания, да се захващате с всичко, което може да ви донесе полза, придобивки, успех. Времето, когато подобно на пролетта е нужно да посеете семената на вашия бъдещ успех. А успехът посят в година 1, изкласява и дава резултати в година 2 и всичко се повтаря по нов цикъл.

Източник: woman.bg