Oт колко започват глобите за пушене в заведение и плащат ли се всъщност?

Въпреки протестите на бизнеса, забраната против тютюнопушене е в сила вече няколко години. Естествено в Закона са предвидени и глоби. На санкция подлежат както клиентите, така и собствениците.

Глобите започват от различни ставки (според Закона за здравето от 2012 година). За физическо лице тя е от 300 до 500 лв., при едноличните търговци тарифата е от 1000 до 1500 лв., а при юридическите лица наказанието започва от 3000 лв. и стига до 10 000 лв. Има посочени и завишени санкции при констатирано второ нарушение.

Но как става точно глобата и кой я определя?

Разбра се механизма на определяне на размера на паричната санкция. Както виждате, всички суми са „от-до“. Интересно е, че това не се прави от проверяващите на място. Те пишат само актовете.

Точният размер на глобата се определя от директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Пак хора от РЗИ обикалят по заведенията и извършват проверките. В повечето случаи глобата е 3000 лв., колкото е минималната посочена в закона. За клиента пък е 300 лв.

Каква е събираемостта на глобите и плащат ли се те изобщо?

Това е въпрос, който вълнува всички. Все пак глобите имат възпиращ ефект. Щом собственикът се бръкне един път да плати 4000 лв., то втори път със сигурност ще се замисли дали ще допусне извършването на подобно нарушение. Оказва се обаче, че няма точен отчет на събираемостта.

От РЗИ в Пловдив разкриха и причината: Веднага след написването на акта и определяне размера на глобата, собственикът обжалва в съда. А докато трае обжалването, глобата е висяща. Самото дело в съда е с различна продължителност, а инстанциите са две. Така то може да продължи 2 години.

Друга подробност е, че на заседанията хора от РЗИ не се допускат. „Ние не знаем какво става в залата“, каза представител на РЗИ. Така здравните власти реално не знаят какво се случва с обжалвания акт. Там нямат и регистър на броя на платените глоби. Единствено имат информация за броя извършени проверки, констатирани нарушения, издадените актове и общия размер на глобите.

Аналогично е и с глобите на физически лица. Там също се знае само броят на проверените клиенти, на издадените актове и общият размер на наложените глоби.