Новините Online
Новини, клюки, скандали и информация за света на известни и не толкова известни хора

Предизвикайте въображението си с нашия психологически тест!

Невероятно е колко много можем да разберем за себе си и взаимоотношенията ни с хората само чрез създаване на прости образи.

Предизвикваме ви да надникнете в тъмните кътчета на подсъзнанието си с този психологически тест, създаден през 80-те години на миналия век.

Представяте си и описвате 6 образа. Няма правилни или грешни отговори. Всеки човек си представя образите по свой уникален начин. Запишете своите отговори на теста. 

1. Представете си пустиня. Опишете я как изглежда (пясък, камъни, суша, оазиси, ден, нощ, топло, студено и т.н.).

2. Представете си, че в пустинята има един куб. Опишете го – как изглежда, от какво е направен, колко е голям, къде и как точно се намира на фона на картината на вашата пустиня, близо или далече и т.н.). Запишете няколко епитета, характеризиращи вашия куб.

3. Представете си в тази пустиня стълба. Опишете я как изглежда – от какво е направена, колко е голяма, подвижна ли е, колко стъпала има. Къде се намира стълбата спрямо куба?

4. Представете си, че зад куба се появява кон. Опишете го – какъв е цвета му, породата му, какво прави, има ли ездач, има ли седло и т.н.

5. Някъде в пустинята има силна буря. Опишете я – къде се намира, влияе ли на вашия куб, кон и т.н.

6. Представете си цветя в пустинята. Опишете ги – къде се намират, как изглеждат, големи ли са или малки, заедно ли са или са раздалечени и т.н.

Отговори:

Пустинята: Това е светът, какъвто си го представяте вие.

Кубът:

Това сте вие. Показва дали сте сте земни (ако кубът е на земята) или сте по-скоро мечтатели (ако кубът е във въздуха), дали сте искрени (прозрачни) или затворени и необщителни (ако кубът е непрозрачен) и т.н.

Големият куб показва високо самочувствие. Малкият напротив – понижено самочувствие. Ако кубът е застанал на ъгъл или на ръб, то и вие маневрирате в живота по тънка и опасна линия.

Ако кубът е твърде отдалечен, значи имате чувството, че животът ви подминава, докато вие не може да направите нищо.

Стълбата:

Показва отношенията с вашите приятели. В идеалният случай тя е подпряна на куба. Тогава има хармония във вашите взаимоотношения. Ако стълбата е върху куба, то вашите близки ви потискат. Ако е под куба, то усещате подкрепата на близките си.

Ако стълбата е далече от куба, то вие се се изолирате от околните. Материалът, от който е направена показва дали те са топли по душа (дърво) или хладни (камък, желязо).

Броят на стъпалата показва броят на тези, които смятате за приятели (ако стъпала са много или ако стъпалата са нарядко).

Конят:

Конят е вашият партньор – такъв какъвто е или такъв, какъвто искате да бъде, ако в момента нямате такъв. Действията на коня показват взаимоотношенията ви с противоположния пол – дали искате да го контролирате (юзда, седло), дали го галите, дали е агресивен.

Ако конят е далече от куба, то вие се чувствате изоставен. Ако е близо, то имате емоционална и физическа близост с партньора.

Бурята:

Това е отношението ви към трудностите и неприятностите. Колкото е по-далече бурята, толкова по-лесно се справяте с тях. Ако бурята се отдалечава, значи неприятностите ви преминават.

Ако бурята се приближава, значи очаквате предстоящи проблеми. Ако е твърде далече и си стои там, то практически нямате неприятности.

Цветята:

Това са децата, творчеството или проектите ви. Този образ се отнася до всичко, за което се грижите и върху което работите – деца, домашни любимци, планове и проекти. Колкото са по-ярки цветята, толкова по-разнообразни са вашите мечти.

Ако цветята са увехнали, то децата или домашните ви любимци са проблемни, или плановете и идеите ви се провалят. Ако конят има лошо отношение към цветята, то вашият партньор не се разбира добре с обектите, които символизират цветята.

Ако цветята са отрупали куба – децата (животните, плановете) ви преуморяват. Броят на цветята може да показва броят на децата, които имате или искате да имате.

Редактор: Теодора Кацарова

Коментари
Зареждане...