Всичко, което трябва да знаеш за Хюман Дизайн ЧАСТ 1

Хюман дизайн е системa, която обединява в себе си четири древни науки: астрология, кабала, чакри и и-дзин, и три съвременни: генетика, биохимия и квантова физика.

Хюман Дизайн ни позволява да разкрием собствената си, индивидуална и уникална природа, да разчетем генетичния си код, да се запознаем с истинския си Аз. Системата ни помага да разберем кои сме, кои са другите, как бихме могли да им влияем, както и как те биха могли да влияят на нас.

Как взаимодействаме със света и заобикалящите, как бихме могли да взимаме коректни решения… Хюман Дизайн ни помага да се отърсим от Не-аза (влиянието на околните и влиянието на планетите), от наложените ни от външния свят ценности и модели, от придобитото усещане за смисъл. Чрез него откриваме истинската си стойност, възможности, потенциал и посока.

Как бихме могли да разберем каква е нашата графика на тялото? Въвеждайки датата, часа и мястото си на раждане в някой от специализираните сайтове за изчисления на Хюман Дизайн системата получаваме своята индивидуална графика (мандала).

Примерна графика на човек с емоционален авторитет

Какво представляват дефинираните центрове?

Гледайки графиката си, веднага ще забележим, че някои от деветте центъра са оцветени (дефинирани), а останалите са бели (недефинирани).

Това, което сме ние и което ни е строго заложено, са дефинираните центрове, докато чрез белите си центрове сме изложени на влиянието на околните и на това на планетите. Нашият Аз е в дефинираните центрове, докато нашият Не-аз в недефинираните. Чрез дефинираните центрове определяме типа и авторитета си.

Какво представляват типовете в Хюман Дизайн?

Хюман дизайн системата разпознава четири типа хора: генератор, манифестор, прожектор и рефлектор, всеки, от които е устроен да се справя по различен начин със света, в който живее, има различна стратегия. Всеки един от тях ще бъде разгледан подробно в следващите статии.

Какъв е най-правилния начин да взимаме своите решения спрямо дефиницията ни?

Коректният начин за взимане на решения при всеки човек е различен, за това е важно всеки да взима важните решения в живота си на базата на своя собствен личен авторитет, а не на базата на грешни логични съждения, месене от страна на другите или натрапчиво съветване.

По-надолу ще изброя най-коректния начин за взимане на решения спрямо различните дефиниции и авторитети.

Емоционален авторитет

Ако човек има дефиниран емоционален център, за него няма вярно решение на момента. Поне няколко дни в различни настроения, трябва да чувства, че решението му е правилно. За него никога няма да има стопроцентова сигурност. За това не трябва да я търси. Ако на 60-70 % в различни настроения усеща, че решението му е коректно, значи то е правилното за него.

Сакрален авторитет

Ако емоционалният център не е дефиниран, но има дефиниран сакрален център, човек е добре да взима своите решения на база на личния си стомашен отклик.

Като някой го пита за избора му или се изправи пред вероятното предложение, стомахът му ще усети одобрителното „ъ-хъ“ и затопляне или неодобрителното „ъъ“ и отдръпване. Сакралният отклик винаги подсказва правилното решение и то на момента, без да му се налага да чака и обмисля дълго.

Далачен авторитет

Ако човек няма дефиниран емоционален център, нито дефиниран сакрален, но дефиниран далак, това е верният авторитет за него. Далакът е интуицията, това, което ни пази да сме здрави и защитени. За разлика от сакралния център, гласът на далака е много тих и реагира само към момента на взимане на решение. За човек с подобна дефиниция, интуицията на момента е решаваща и винаги ще го насочва в най-правилната за него посока.

Авторитет център на сърцето

Следващият по сила авторитет е центъра на сърцето, човек с подобна дефиниция е един от малкото късметлии, за които правилното решение е, искат ли или не искат даденото нещо, имат ли волята да го постигнат и желание да се борят за него.

Авторитет центъра на индентичността

Човек с такъв авторитет взима решения на база на вътрешното си усещане за това кой е и на къде иска да отиде. Липса на вътрешен авторитет Останалите четири центъра не могат да бъдат вътрешен авторитет.

Коренният център няма как да е дефиниран, без някой от горните центрове да има дефиниция, центърът на гърлото е център на действие и общуване, но никога на взимане на решения, а на двата центъра над гърлото – глава и аджна никога не е добре да се осланяме, независимо, дали са дефинирани, или не, за взимане на своите решения.

Според системата на дизайна на човека, ако се опитваме да взимаме решенията си ментално, те никога няма да са правилни, защото винаги ще премисляме различните гледни точки и ще има вариант и едното да е добре за нас, но и другото.

Човек, който има единствено дефиниции в аджна, главата и гърлото е важно да обсъжда с различни хора възможностите си, но да си оставя време да ги пречувства във времето, обръщайки си внимание, кое наистина би било най-правилното за него решение.

Хюман дизайн ни помага да успеем да открием себе си и да се освободим от вредното влияние на другите, да взимаме верни и коректни за нас решения и да вървим по пътя на най-малкото съпротивление.

Очаквайте утре 2 Част, в която ще ви разкрием характеристиките на Генератор, Прожектор, Манифестор и Рефлектор.

Източник: Dama.bg