Новините Online
Новини, клюки, скандали и информация за света на известни и не толкова известни хора

Всичко, което трябва да знаеш за Хюман Дизайн ЧАСТ 2

Хюман дизайн е системa, която обединява в себе си четири древни науки: астрология, кабала, чакри и и-дзин, и три съвременни: генетика, биохимия и квантова физика.

Хюман Дизайн ни позволява да разкрием собствената си, индивидуална и уникална природа, да разчетем генетичния си код, да се запознаем с истинския си Аз.

Системата ни помага да разберем кои сме, кои са другите, как бихме могли да им влияем, както и как те биха могли да влияят на нас.

Хюман дизайн ни помага да успеем да открием себе си и да се освободим от вредното влияние на другите, да взимаме верни и коректни за нас решения и да вървим по пътя на най-малкото съпротивление.

Както ви обещахме в ЧАСТ1, в днешната статия ще ви разкрием характеристиките на  Генератор, Прожектор, Манифестор и Рефлектор.

Генератор

Типът Генератор е най-често срещания, като 70 % от хората спадат към него. Генераторът има привличаща и обгръщаща аура.

Силно енергиен тип е и заради дефинирания сакрален център може да работи много продължително време без да се умори, но за разлика от останалите типове, знае кога е преуморен и кога да спре и да си почине.

Много е важно да не се ангажира с дейности, които не му прилягат и които не са коректни за него, защото в противен случай ще се чувства разочарован, нескончаемото му количество енергия ще отива в грешна и неудовлетворяваща го посока и ще е постоянно недоволен.

Как Генераторът може да разбере кое решение е коректно за него и кое не?

Много важно за Генератора, както и за всички останали типове, е да не се оставят да бъдат подвеждани по ума и менталните си съждения за взимане на решение.

В Хюман Дизайн системата умът спада към Не-Аза и ни подвежда заради прецеждането на вероятности, нерешителността и неизбежното връщане назад и постоянно премисляне, дали взетото решение е правилно или не.

Чрез ума никога не бихме могли да взимаме коректни за нас решения. За това е добре да го ползваме, като външен авторитет за другите, но никога като свой собствен.

Препоръчително за Генератора е да слуша сакралния си център при взимане на решения. Това е неговият вътрешен авторитет. Важно е винаги да изчаква да има на какво да откликне: въпрос, предложение, усмивка, приканване, подходяща възможност, проявление от околната среда.

Виждайки или чувайки предложенето, ще усети едно вътрешно „Ъ-хъ“ и затопляне или „Ъъъ“ и отдръпване от сакралния център (няколко сантиметра под пъпа). Реакцията от сакралния център е винаги правилния индикатор за него, дали да се впусне към нещото или не.

Как емоционалният Генератор да взима своите решения?

Генератор, който няма дефиниран емоционален център, знае правилния за себе си отговор още в момента, в който се натъква на възможността и не му трябва време за взимане на решение, докато при Генератора с дефиниран емоционален център е нужно да изчака няколко дни, за да усети сакралния си отклик в няколко различни настроения.

Ако в 60-70% откликът е „Ъ-хъ“ и затопляне, предложеното е коректно за него. Не бива да търси 100% сигурност, защото при емоционалните хора няма такава.

Половината генератори са Манифестиращи. Каква е спецификата при тях?

Генераторът не трябва да прави нещата да се случват, а е по-добре да изчака правилните за него възможности да го намерят.

Ако обаче има дефиниран канал към центъра на Гърлото, Генераторът ще е Манифестиращ и ще има по-директен достъп до проявлението на своята енергия. Доста по-трудно ще му е да чака правилния отклик и да не се задейства сам към замислена от него цел, но е важно да се научи на търпение.

Всеки Генератор, който започне да обръща внимание на сакралния си отклик и изненадите, които светът му предоставя, ще оцени красотата на това да спазва стратегията си, ще върви по пътя на най-малкото съпротивление и ще е напълно удовлетворен от живота, който живее.

Прожектор

коло 21% от хората са Прожектори. Те нямат нито дефиниран сакрален център, нито директна връзка между мотор и центъра на гърлото в дизайна си. Аурата на Прожектора е фокусирана и поглъщаща (абсорбираща).

Каква е правилната стратегия за Прожектора?

На Прожектора не му се препоръчва да действа без официална покана, защото в противен случай среща съпротива. Правилната стратегия за прожектора е да изчака да бъде поканен и да откликне. Както във връзка с отношенията с хората, така и във връзка с активностите, които предприема и изборите, които прави.

Ако натрапва мнението си, дава нежелани съвети, поема инициатива и действа без отклик, ще среща единствено огорчение и неудовлетворение от живота си.

Как ще бъде най-лесно за Прожектора да общува с другите?

Благодарение на аурата си Прожекторът има много добро познание за другия. Най-добре усеща чуждата енергия, когато общува на четири очи с един човек.

Когато усети нещо, с което би могъл да помогне, му се препоръчва да задава въпроси, а не да дава съвети или натрапва мнение. Насочвайки другия с въпроси няма да срещне отблъскване, а и може да е наистина полезен.

Защо е важно с какви хора общува Прожекторът?

Прожекторът не е енергиен тип и има дарбата да насочва енергийните типове. Заради недефинирания сакрален център, той поема и увеличава сакралната енергия, бива обусловен от нея. Много е важно да внимава, какви хора приема в живота си, защото грешните ще имат неблагоприятно действие върху него.

Препоръчва му се да се научи да чете правилно енергията на другите, защото предназначението му е да управлява и насочва енергията им. Реализацията и постиженията на Прожектора зависят от наличието на точните хора в живота му.

Припознаването

Важно за Прожектора е да бъде припознат и оценен за качествата, които носи. Никога не бива той да се напасва спрямо нуждите на средата, а трябва да открие правилната среда, която го приема и признава потенциала, качествата и талантите му.

В дизайна на Прожектора може да има много различни конфигурации, които оформят три основни типа:

Енергиен Прожектор

Този прожектор има дефинирани един или повече двигатели (коренния център, центъра на сърцето или слънчевия сплит), но няма дефиниран сакралния център.

Той се намира под огромно напрежение да реализира енергията, която носи в себе си и за това трябва да е много внимателен какви покани поема и трябва да реагира единствено спрямо вътрешния си авторитет, който би могъл да е различен спрямо дефиницията, която носи.

Класически Прожектор

Този Прожектор няма дефиниран двигател, но има дефиниции под центъра на гърлото (далака, центъра на идентичност). Той е по-обективен спрямо поканите, които получава и приема. Усеща по-добре енергията на другите и много добре знае, кой е коректен към него и кой не.

Ментален Прожектор

Дизайнът на този вид Прожектор включва някоя от възможните комбинации между главата, аджната и гърлото, а от гърлото надолу няма дефиниции. Много му е трудно да спре да се осланя на ума си, понеже там е единствената му дефиниция.

Най-добре ще започне да чува вътрешния си авторитет и ще взима правилни за него решения, ако обсъжда нещата, които го вълнуват с друг човек. Така ще чува мнението си, но и мнението на другия. Ще усети реакцията си по темата и ще вземе коректно за него решение.

Манифестор

Аурата на Манифестора е затворена и отблъскваща. Той няма дефиниран сакрален център, но има дефиниция между някой от другите двигатели (коренен център, слънчев сплит или центъра на сърцето) и центъра на гърлото. 8% от хората са Манифестори.

Каква е правилната стратегия за Манифестора?

Манифесторът е единственият тип, на когото му е отредено да инициира. Той е тук, за да оказва влияние върху заобикалящите. Заради връзката между двигател и центъра на гърлото, той може да действа независимо от околните, което много притеснява заобикалящите го хора. Доста често те го смятат за непредвидим или заплаха за сигурността им.

Манифесторът усеща гняв, ако някой се опитва да контролира живота му или му се меси, за това е изключително важно той да бъде наясно за въздействието си и да информира, преди да инициира.

Правилната стратегия за него е да информира, защото ако инициира без предупреждение, ще среща единствено съпротива. Ако спазва стратегията си, ще живее в хармония и със себе си и с околните и ще среща подкрепа и разбиране.

Манифесторът не трябва да чака нещата да го намерят и за разлика от всички други типове, сам трябва да се задвижва към тях. Нищо ценно в живота му няма да му се случи, ако чака. Това важи за всяка сфера. В любовта е важно той пръв да заговори и ухажва обекта на страстта си, а в професионален план да е активната страна и да гони нещата и мечтаните си ангажименти и проекти.

Емоционален Манифестор

Този вид Манифестор има дефиниран слънчев сплит, което автоматично превръща емоциите му в авторитет. Важно за него е да знае, че никога не трябва да действа импулсивно, колкото и да му се иска, защото единствено ако изчаква емоционалната си вълна, преди да се впусне в действия, ще е коректен към себе си и към околните. Ако в няколко различни настроения чувства, че решението му е правилно, след това информира заобикалящите и се задвижи към реализацията на намисленото, тогава ще има истински успех с начинанието и ще се научи да намира удовлетворение в живота си.

Манифестор с далачен авторитет

Авторитетът на този вид Манифестор е далачната система, интуицията на момента. Той много бързо ще усеща, кои са правилните и коректни за него действия, но отново ще е нужно да информира другите, преди да ги предприеме, за да не среща ненужна съпротива по пътя си.

Его Манифестор

Авторитетът на този манифестор е центърът на егото. Той трябва да взима своите решения на база на нещата, които иска, на база на волята си. За него е важно да спазва уговорките и обещанията си и е добре да избягва внезапните реакции.

Рефлектор

Рефлекторите са приблизително 1% от населението на Земята. Те нямат нито един дефиниран център. Всички останали типове функционират в обобщена импринтираща програма, произхождаща от Слънцето, докато Рефлекторът е единственият тип, който отразява импринтинга на Луната.

Аурата на Рефлектора е резистентна и тестваща. Всеки ден за Рефлектора е различен и самият той се променя непрестанно, защото за разлика от другите типове е дълбоко свързан както със заобикалящата среда, така и с транзитите на планетите.

Рефлекторът е много издръжлив заради резистентната си и тестваща аура и е единственият тип, който, ако функционира правилно трупа мъдрост през всички отворени центрове. Той е отворен за всичко, което преминава около него.

Действа като огледало за другите, химията му усилва всеки и всичко и има потенциала да види онова, което действително се случва по недостъпен за другите начин. За него обуславянето не е това, което е за останалите типове. Рефлекторът вижда различните, хората извън правилата. Има дарба да чете другия.

Каква да бъде стратегията на Рефлектора?

Рефлекторът е лунно създание. Заради отвореността му единственото стабилно нещо, на което би могъл да се оповава при взимането на своите решение, е движението на Луната. За 29,5 дни Луната минава всички 64 хексаграми в графиката на тялото.

При Рефлектора Луната фиксира регулярен цикъл на обуславяне. Всеки месец тя минава през всички портали и активира все един и същи модел за рефлектора. Така той получава своята дефиниция.

Всички активирани портали в недефинираните центрове са рецептори и докато Луната следва своя цикъл, всеки месец минава през отсрещния на всеки от активираните портали, като по този начин създава дефиниции в определена последователност. Точно тези дефиниции са постоянното нещо в живота на рефлектора.

Поради тази причина Рефлекторът не бива да взима своите решения за по-малко 29,5 дни. Важно за него е да изчака Луната да направи един пълен цикъл, от момента на изникването на предложението или идеята.

Така най-коректно за себе си би могъл да прецени, дали дадено нещо би било подходящо или неподходящо за него. Добре е през периода да обсъжда темата със заобикалящите, но не, за да чуе какъв съвет те ще му дадат, а за да артикулира личната си истина.

Колко важно е времето насаме за Рефлектора?

За Рефлектора е от изключителна важност да разполага с време насаме, за да се отърсва от чуждите енергии и влияния.

Защо е важно точното място за Рефлектора?

Всеки Рефлектор има недефиниран център Г, следователно той няма фиксирано усещане за идентичност и посока в живота. За да намери правилната посока и смисъл е много важно, какви места посещава.

Ако е на място, където се чувства некомфортно, значи е с неподходящите хора и от там нищо хубаво не би произлязло. Ако обаче е на място, което харесва и където се чувства добре, там среща подходящите за него хора и възможности.

Обратното също е валидно: неправилните хора го водят на неподходящи за него места, от където се натъква на не добри за него предложения, докато благодарение на подходящите хора достига до подходящи за него места и възможности.

Кого да допуска Рефлектора в живота си?

Рефлекторът може да определи кой е чрез свързването си с другите и качеството на аурата, която те изграждат около него. Най-важният въпрос за него е да намери точната среда, точната общност. Трябва да е изключително внимателен да не е зависим от околните и е добре старателно да подбира, кого допуска в живота си.

Коментари
Зареждане...